ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ส้มป่อย (นครราชสีมา ภาคเหนือ) ส้มพอดี (ภาคอีสาน) ส้มขอน (แม่ฮ่องสอน)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia concinna (Willd.) DC.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มรอเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น สูง 3-6 เมตร เถามีเนื้อแข็ง ผิวเรียบสีน้ำตาล ขนาดใหญ่ มีหนามเล็กแหลมตามลำต้น กิ่งก้านและใบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : กุ่ย (อุบลราชธานี), เครืออีโกย อีโก่ย (นครราชสีมา), เถาเปรี้ยว (กรุงเทพมหานคร), เถาวัลย์ขน (ราชบุรี), ส้มกุ่ย (สระบุรี), ส้มออบ (นครศรีธรรมราช), ส้มกุ้ง (ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช), องุ่นป่า...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ampelocissus martini Planch.

คำอธิบาย : ไม้เถาเลื้อย มักเกาะพันต้นไม้อื่น ไม่ผลัดใบ มีมือเกาะออกตามข้อมักออกตรงข้ามกับใบ เถาเป็นปล้อง กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ผักแว่น ส้มกบ ผักแว่นเมืองจีน (กลาง) สังส้ม (แพร่) ส้มดิน หญ้าตานทราย ส้มสังก๋า (เหนือ) ส้มสามตา ส้มสามง่า เกล็ดหอยจีน (กรุงเทพฯ)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxalis corniculata L.

คำอธิบาย : ชล้มลุกอายุหลายปี เป็นไม้เถาขนาดเล็กเลื้อยไปตามดิน มีรากออกตามข้อ สูง 5-20 เซนติเมตร ลำต้นเล็กสีแดง ฉ่ำน้ำ ไม่แตกกิ่งก้าน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ไม้เท้าฤาษี (กลาง), บุกรอ (ตราด), สิงโตดำ (กรุงเทพมหานคร), เท้ายายม่อม, ว่านพญาหอกหลอก...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีหัวใต้ดินสะสมอาหาร รูปร่างกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-4 นิ้ว ผิวด้านนอกบางสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวใส

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : มะนิม หมากงิม สะบ้า สะบ้าช้าง มะบ้า มะบ้าหลวง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Entada rheedii Spreng.

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยรูปไข่กลับ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สามสิบสองประดง (หนองคาย) ประดงแดง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen)

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาว 10-20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง กิ่งแก่เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงเกือบกลม กว้าง 4-17 เซนติเมตร ยาว 5-18 เซนติเมตร

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : มะบ้าวอก (เหนือ), ผักตีนแลน, มะบ้าลิง (เชียงใหม่), มะบ้าปน (เชียงใหม่, ลำพูน), ทบทวน, ลิ้นแลน, มะขามเครือ (ชัยภูมิ), หมากแทน (ยโสธร), บ้าบนใหญ่ (อุบลราชธานี), สะบ้าลาย (กลาง)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Entada glandulosa Pierre ex Gagnep.

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ กิ่งมีขน ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายใบคู่ เรียงสลับ ช่อใบประกอบที่มีใบย่อย 2 คู่

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ตะไคร้บก สนุ่นบก ไค้นุ่น (เหนือ) ไก๋นุ่น (อีสาน) สนุ่นน้ำ (นครราชสีมา) ไคร้ใหญ่ (ยะลา) คล้าย (ปัตตานี) ตะหนุ่น ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix tetrasperma Roxb.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้ออ่อน ผลัดใบระยะสั้นก่อนออกดอก สูง 6-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านชูตั้งขึ้น

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สมัดใหญ่ (เลย) ส่องดาว ส่องฟ้า(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่องฟ้าดง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii (Tanaka) J.P.Molino

คำอธิบาย : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20-25 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเล็กน้อย ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปไข่แกมวงรีขอบขนาน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สุคนธรส...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg.

คำอธิบาย : ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง อายุหลายปี สามารถเลื้อยได้ไกลถึง 10 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน ออกสลับกัน ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอกออกเดี่ยว ห้อยลงตามซอกใบ กลีบดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงสีเขียว

   1 | 2 | 3 | 4 |


Copyright © 2010 phargarden.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting